Άλλα όργανα

Εκτύπωση
Δημιουργήθηκε στις Κυριακή, 25 Σεπτέμβριος 2011 22:57

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
1. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ (Επικεφαλής)
2. ΤΑ ΕΝΝΕΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
3. ΟΙ 20 ΕΠΙΚΕΦΑΛΕΙΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ 
4. ΤΑ 9 ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡ. ΥΓ. ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ