ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΧ. ΣΥΛ. ΣΥΜΒ ΕΡΓ.2018.

Εκτύπωση

ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΣΑΣ ΠΑΡΑΘΕΤΟΥΜΕ ΕΝΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΠΟΥ ΘΑ ΣΑΣ ΒΟΗΘΗΣΕΙ ΝΑ ΛΥΣΕΤΕ ΚΑΘΕ ΑΠΟΡΙΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ  

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ Ε.Σ.Σ.Ε. 2018

 

Αθήνα 02/03/2018

Συνάδελφοι,                                                                                                          

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου μας  στα πλαίσια της έγκυρης ενημέρωσής  σας σχετικά με την Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας που ως το αντιπροσωπευτικότερο Σωματείο για όλους τους εργαζόμενους της πρώην «Μαρινόπουλος»,  συνυπόγραψε και  παραθέτει αναλυτικά το τι ακριβώς ισχύει:

          Άρθρο1: Στην Σύμβαση αυτή, βάσει νόμου, υπάγονται όλοι ανεξαιρέτως οι εργαζόμενοι στις «Ελληνικές Υπεραγορές Σκλαβενίτη», ρυθμίζει μόνο ότι έχει να κάνει με τις αμοιβές τους και σε καμία περίπτωση δεν αλλάζει τις υπάρχουσες ειδικότητες.

          Άρθρο2 παρ. 1: Ως προϋπηρεσία αναγνωρίζεται όποια προϋπηρεσία έχει ο κάθε εργαζόμενος στην εταιρεία και ότι τυχόν έχει αναγνωρισθεί ότι διανύθηκε σε αυτή.

Άρθρο 2 παρ.3: Τακτικές αποδοχές θεωρούνται όλες εκείνες που έχουν θεσμοθετηθεί με την παρούσα σύμβαση και σε καμία περίπτωση και για κανένα λόγο δεν μπορούν να ανακληθούν από οποιονδήποτε.

 Αυτές είναι:  α) ο βασικός μισθός ή ημερομίσθιο, β) το επίδομα γάμου, γ) το επίδομα τέκνων/πολυτέκνων, δ) το επίδομα προσωπικής παροχής, ε) το επίδομα προϋπηρεσίας, ζ) το επίδομα θέσης, η) το 50% των εταιρικών παροχών όσων υπερβαίνουν τα 1700,00 Ευρώ.                                                                                                                                                                                                                      (Διευκρινίζεται ότι όλα τα παραπάνω, τηρουμένων των προϋποθέσεων για τον καθένα μας, είναι ο συμπαγής μισθός μας και δεν μπορεί να αλλάξει παρά μόνο με την υπογραφή νέας Συλλογικής Σύμβασης και σε καμία περίπτωση ατομικά ή μονομερώς από τον εργοδότη.

          Άρθρο 3 παρ.2: Με βάσει το Νόμο, όλοι ανεξαιρέτως οι εργαζόμενοι από το 2013 και μετά  ήμασταν σε καθεστώς ατομικών συμβάσεων εργασίας, πράγμα που σημαίνει ότι πριν την υπογραφή της παρούσας  ήταν στην διακριτική ευχέρεια του εργοδότη όποια στιγμή αυτός ήθελε, να τροποποιήσει ατομικά τη σύμβαση του καθενός μας, με μόνη υποχρέωση να μην πέσει ο μικτός μισθός κάτω από τα 586,00 ευρώ και στους ηλικίας κάτω των 25 ετών κάτω των 511,00 ευρώ.

          Άρθρο 3 παρ.3: Όλοι οι εργαζόμενοι με πλήρη απασχόληση  ανεξαρτήτου ηλικίας και μέχρι να συμπληρώσουν δύο χρόνια από την πρόσληψη, θα έχουν βασικό μισθό 800,00 ευρώ και ημερομίσθιο 30,77ευρώ, συν 60,00 ευρώ επίδομα γάμου και 50,00 ευρώ επίδομα τριτέκνων/πολυτέκνων.

          Άρθρο 3 παρ.4: Για  όλους τους εργαζόμενους με πλήρη απασχόληση, ανεξαρτήτου ηλικίας, που θα έχουν δύο χρόνια προϋπηρεσία στην εταιρεία ο μισθός τους θα διαμορφώνεται στα 860,00 ευρώ και το ημερομίσθιο 34,03 ευρώ. Επίσης δεν αλλάζει τίποτε για όσους είχαν προσληφθεί και δεν είχαν κλείσει διετία πριν τις 01/02/2018. Ο μισθός τους θα εξακολουθεί να είναι 860,00 ευρώ συν τα επιδόματα απλώς θα αποτυπώνεται ως 800,00 ευρώ βασικός μισθός και 60,00 ευρώ επίδομα προσωπικής τακτικής παροχής.       

          Άρθρο 4: Επιπλέον του βασικού μισθού και του βασικού ημερομισθίου, χορηγείται επίδομα γάμου σε εργαζόμενους πλήρους απασχόλησης έγγαμους, διαζευγμένους ή σε κατάσταση χηρείας καθώς και σε άγαμους γονείς ανερχόμενο σε 60,00 ευρώ μηνιαίως, για αμφότερα τα μέλη του ζεύγους.

          Άρθρο 5: Επιπλέον του βασικού μισθού και του βασικού ημερομισθίου, χορηγείται επίδομα τριτέκνων/πολυτέκνων, ανερχόμενο για εργαζόμενο πλήρους απασχόλησης σε 50,00 ευρώ μηνιαίως.

          Άρθρο 6: Παρόλο που τα χρονοεπιδόματα έχουν παγώσει με νόμο από το 2012, με την παρούσα προβλέπονται επιδόματα προϋπηρεσίας που προστίθενται στις τακτικές αποδοχές και τα οποία ανέρχονται σε 100,00 ευρώ για όσους έχουν 20-30 έτη συμπληρωμένα στην Επιχείρηση και 150,00 ευρώ για συμπληρωμένα 30 έτη και άνω.

          Άρθρο 7: Για όσους εργαζόμενους ανατίθενται καθήκοντα στελέχους  χορηγείται επίδομα στελέχους με βάσει «κλίμακα ιεραρχίας στελεχών».

          Άρθρο 8:Όσοι συνάδελφοι έχουν τις παραπάνω προϋποθέσεις και στις 31/01/2018 οι τακτικές  αποδοχές τους ήταν λιγότερες από αυτές που προβλέπονται από την Σύμβαση τους  καταβλήθηκαν ήδη σχετικές αυξήσεις. Είναι αυτοί που αντιστοιχούν στο 15% περίπου των εργαζομένων, δηλ. 3500 εργαζόμενοι, που είδαν αύξηση στο μισθό τους.

          Άρθρο 9 παρ.1: Οι εργαζόμενοι που κατά την υπογραφή της σύμβασης έπαιρναν ως τακτικές αποδοχές (δηλ. αποδοχές που είχαν να κάνουν με διάφορες παροχές ή επιδόματα που προβλέπονταν από παλιές συλλογικές συμβάσεις που δεν έχουν πλέον ισχύ), παραπάνω από ότι προβλέπει η παρούσα, θα εξακολουθούν να τις παίρνουν στο ακέραιο. Η μόνη διαφορά έγκειται στο ότι όλες αυτές οι αποδοχές, αθροιστικά, θα αποτυπώνονται στο εξής ως επίδομα προσωπικής τακτικής παροχής. Θα είναι αναπόσπαστο κομμάτι των τακτικών τους αποδοχών και δεν έχουν καμία απολύτως σχέση με κανενός είδους οικειοθελούς, εταιρικής ή οποιασδήποτε άλλης αμφισβητούμενης παροχής.

Με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 9παρ.1 διασφαλίζονται απόλυτα οι ήδη καταβαλλόμενες τακτικές αποδοχές στο 80% περίπου των εργαζομένων (περίπου 16.500) οι οποίοι ναι μεν δεν είδαν καμία διαφοροποίηση στους μισθούς τους αλλά ότι έπαιρναν θα είναι απόλυτα κατοχυρωμένο και δεν θα μπορεί πλέον να αμφισβητηθεί στο παραμικρό από κανένα.        

          Άρθρο 9 παρ.2,3: Εξορθολογίζονται οι αμοιβές 700 περίπου στελεχών που αντιστοιχούν στο 3% περίπου του συνόλου των εργαζομένων.

          Άρθρο 10: Δύο επιπλέον ημέρες άδειας γάμου και μία ημέρα άδειας αιμοδοσίας.

          Άρθρο 11: Γίνεται σαφής διατύπωση αμφότερων των μερών ότι αποτελεί κοινό στόχο η μείωση της μερικής απασχόλησης και η δέσμευση ότι, οι μερικώς απασχολούμενοι θα προτάσσονται των νέων προσλήψεων είτε με αύξηση των συμβατικών ωρών εργασίας, είτε με μετατροπή των συμβάσεών τους σε πλήρη απασχόληση.

          Άρθρο 12:Μέριμνα της Επιχείρησης είναι να ικανοποιεί αιτήματα εργαζομένων για αλλαγή του τόπου απασχόλησής τους σε πλησιέστερα στον τόπο κατοικίας τους κατ/τα. 

          Άρθρο 13: Καθιερώθηκε ενιαία έκπτωση για όλους τους εργαζόμενους 5% σε τρόφιμα και είδη ευρείας κατανάλωσης και 10% σε είδη οικιακού εξοπλισμού, ένδυσης, υπόδησης.

Παροχή λεωφορείου για την μεταφορά των εργαζομένων στα Κέντρα Διανομής: Ελευσίνας, Δρυμού, Οινοφύτων και Σπάτων.

Χορήγηση διατακτικών σε εορτές Χριστουγέννων και Πάσχα.

Χορήγηση μπόνους 300,00 ευρώ για 30 έτη υπηρεσίας στην Εταιρεία.  

ΑΝΤΙΣΤΑΘΕΙΤΕ ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΟΜΕΝΗ ΠΑΡΑΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΑΠΟ ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ!!! ΕΜΠΙΣΤΕΥΘΕΙΤΕ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΑΣ ΠΟΥ ΕΔΩ ΚΑΙ  36 ΟΛΟΚΛΗΡΑ ΧΡΟΝΙΑ ΔΕΝ ΣΑΣ ΠΑΡΑΠΛΗΡΟΦΟΡΙΣΕ ΟΥΤΕ ΜΙΑ ΦΟΡΑ!!!

Αφίσες

Ημερολόγιο

Τον προηγούμενο μήνα Φεβρουάριος 2019 Τον επόμενο μήνα
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
week 5 1 2 3
week 6 4 5 6 7 8 9 10
week 7 11 12 13 14 15 16 17
week 8 18 19 20 21 22 23 24
week 9 25 26 27 28

Μετάφραση της σελίδας


Στοιχεία επικοινωνίας

 

Σωκράτους 51 - 2ος Όροφος

Αθήνα

Τ.Κ. 10552

 

Τηλέφωνο: 2105229813

Fax: 2105229813

E-mail: sesem  otenet.gr