ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ - Νο 1 (Κυριακές, Αργίες, Υπερωρίες, Νυκτερινή Εργασία, Διάλειμμα) 2004

Εκτύπωση

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ - Νο 1 (Κυριακές, Αργίες, Υπερωρίες, Νυκτερινή Εργασία, Διάλειμμα)

Το Δ.Σ. του Σωματείου μας, ανταποκρινόμενο στα αιτήματα πάρα πολλών συναδέλφων, για τον τρόπο πληρωμής της εργασίας, κατά την Κυριακή και τις λοιπές αργίες, την πληρωμή των Υπερωριών, της Νυκτερινής Εργασίας, αλλά και το τι ισχύει για το διάλειμμα των εργαζομένων στην επιχείρηση, σας ενημερώνει τα εξής:

1. Απαγορεύεται η εργασία κατά την Κυριακή και τις λοιπές αργίες, για όλους τους εργαζόμενους, εκτός από ειδικές περιπτώσεις ( απογραφές κ.λ.π.), όπου απαιτείται ειδική άδεια από την οικεία επιθεώρηση εργασίας.

2. Εργαζόμενοι που θα εργαστούν κατά την ημέρα της Κυριακής ή αργίας, πάνω από 5 ώρες (έως και 8 ώρες), δικαιούνται το ημερομίσθιό τους, προσαυξημένο κατά 75%, καθώς επίσης και μια ημέρα αναπληρωματικής ανάπαυσης, την αμέσως επόμενη εβδομάδα (ημέρα που διεκδικούμε να είναι με αποδοχές). Εργαζόμενοι που θα εργαστούν κατά την Κυριακή ή αργία, λιγότερο από 5 ώρες, δικαιούνται μόνο το Ωρομίσθιό τους για τις ώρες που εργάστηκαν, προσαυξημένο κατά 75%, χωρίς ανάλογη συμπληρωματική ανάπαυση.

3. Εργαζόμενοι που θα υποχρεωθούν να εργαστούν πέραν των 8 ωρών, κατά την Κυριακή ή αργία, δικαιούνται για κάθε ώρα πέραν των 8, επί του προσαυξημένου με 75% ωρομισθίου τους, επιπλέον προσαύξηση 150%.

4. Κάθε εργαζόμενος πλήρους απασχόλησης, εάν του ζητηθεί από τον εργοδότη του, είναι υποχρεωμένος να παρέχει επιπλέον του 40ωρου, τρεις ώρες ιδιόρρυθμη υπερωρία την εβδομάδα, χωρίς να απαιτείται άδεια από την οικεία επιθεώρηση εργασίας. Η ιδιόρρυθμη αυτή υπερωρία πληρώνεται με το ωρομίσθιο, προσαυξημένο κατά 50%.

5. Η πέραν των τριών ωρών την εβδομάδα υπερωριακή απασχόληση, εάν δεν δοθεί, ειδική άδεια, από την οικεία επιθεώρηση εργασίας, θεωρείται παράνομη υπερωρία και πρέπει να πληρωθεί με το ωρομίσθιο, προσαυξημένο κατά 150%.

6. Οι μερικώς απασχολούμενοι εργαζόμενοι, μέχρι την συμπλήρωση των 40 ωρών εργασίας την εβδομάδα, δικαιούνται μόνο το βασικό ωρομίσθιό τους. Για την πέρα των 40 ωρών εργασία τους, ισχύει ότι και για τους πλήρως απασχολούμενους.

7. Η εργασία που θα είναι υποχρεωμένος να προσφέρει ο εργαζόμενος, κατά το διάστημα 10μ.μ. έως 06π.μ., θεωρείται νυκτερινή και αμείβεται με επιπλέον προσαύξηση 25%.

8. Όλοι οι εργαζόμενοι στην επιχείρηση, όλων των ειδικοτήτων, δικαιούνται κατά την διάρκεια της εργασίας τους διάλειμμα, το οποίο θεωρείται κανονικά ως χρόνος εργασίας και δεν επιβαρύνει το ωράριό τους. Συγκεκριμένα: οι 8ωροι δικαιούνται διάλειμμα 20', οι 6ωροι δικαιούνται διάλειμμα15' και οι 4ωροι δικαιούνται διάλειμμα 10'.

Αφίσες

Ημερολόγιο

Τον προηγούμενο μήνα Απρίλιος 2019 Τον επόμενο μήνα
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
week 14 1 2 3 4 5 6 7
week 15 8 9 10 11 12 13 14
week 16 15 16 17 18 19 20 21
week 17 22 23 24 25 26 27 28
week 18 29 30

Μετάφραση της σελίδας


Στοιχεία επικοινωνίας

 

Σωκράτους 51 - 2ος Όροφος

Αθήνα

Τ.Κ. 10552

 

Τηλέφωνο: 2105229813

Fax: 2105229813

E-mail: sesem  otenet.gr