ΔΗΛΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ

Εκτύπωση
Δημιουργήθηκε στις Κυριακή, 22 Μάρτιος 2020 19:24
Αρχείο
Download this file (Δήλωση Μετακίνησης .doc)Δήλωση Μετακίνησης .doc27 Kb

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 

Συναδέλφισες-συνάδελφοι, σας ενημερώνουμε ότι για την προσέλευση μας , αύριο Δευτέρα 23 Μαρτίου 2020, στον χώρο εργασίας μας, απαιτείται να φέρουμε  μαζί μας:

1.       Αστυνομική Ταυτότητα ή Διαβατήριο, και

2.       Δήλωση Μετακίνησης με το ακόλουθο περιεχόμενο:

 

Δήλωση Μετακίνησης

 

Ο/Η υπογράφων/ουσα[ονοματεπώνυμο:]…………………………………………………………………, 

κάτοικος [οδός, αριθμός και περιοχή:]………………………………………………………………………….

δηλώνω υπεύθυνα ότι εργάζομαι στην «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Α.Ε.Ε.», με τόπο παροχής εργασίας [οδός, αριθμός και περιοχή:]…………………………………………………….

και ώρα έναρξης εργασίας για την 23η Μαρτίου 2020 στις [ώρα:]……………

 

Ο/Η Δηλών/ούσα

 

 

 

[Υπογραφή]